2024 Julianapark Hillegom

Beleidsplan 2024

1 Inleiding 1

2 Doel 1

3 Organisatie 2

4 Inrichting en onderhoud Julianapark 2

Beheerplan in samenwerking met de gemeente en Meerlanden 2

4.1 Inrichting 2

4.2 Onderhoud Park 2

5 Paviljoen 2

5.1 Onderhoud Paviljoen 3

6 Activiteiten 3

7 Sponsoring 3

8 Samenwerking 4

9 Begroting 4

1 Inleiding

Het Julianapark opgezet en onderhouden door de buurt wordt door veel Hillegommers goed gewaardeerd. Het is bijzonder dat er binnen een relatief oude wijk zo’n parel is ontstaan. Het park wordt veel gebruikt. Voortdurend spelen er kinderen of genieten mensen van het zonnetje. Er wordt Jeu de Boules gespeeld, voetbal getrapt en af en toe zien we badminton spelen. 

Inmiddels is er onder begeleiding een groep ouderen gestart met knutselen in het Paviljoen. Vanuit de Stichting hebben we ervaring opgedaan met het organiseren van diverse activiteiten. 

Het onderhoud van het park vraagt nog wel veel tijd. 

2 Doel

In de statuten van de Stichting wordt het doel als volgt omschreven:

De Stichting heeft ten doel: het in fases realiseren, beheren en mede

onderhouden, in samenwerking met de Gemeente Hillegom, van een actief

park op het voormalige Schoolterrein van de Basisschool Hilmare te Hillegom

welk park publiekelijk toegankelijk is voor omwonenden en gebruikers alsmede

het creëren van een ontmoetingsplaats voor de bewoners van Meer en Dorp 1

te Hillegom met als doel de buurtcohesie te versterken en voorts al hetgeen in

de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


Het opschrijven van zo’n doelstelling laat veel ruimte vrij om initiatieven te nemen. Vanuit het bestuur ondersteunen we initiatieven die door buurtbewoners worden geïnitieerd. Dat is gemakkelijk opgeschreven maar vraagt ook de nodige bestuurlijke inspanning. Het bevordert wel dat de omwonenden daadwerkelijk het Julianapark adopteren 

De Stichting Julianapark is het park gestart om de cohesie tussen buurtbewoners te vergroten.  Dat begint te lukken. 

3 Organisatie

De hele organisatie van zo’n buurtpark vraagt veel inzet. Binnen het bestuur is er een taakverdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester, tuinonderhoud en communicatie. Daarnaast zijn er werkgroepen:

 • Onderhoudsgroep (Elke woensdag en donderdagmorgen wordt er in het park gewerkt)
 • Technisch onderhoud (Onderhoud parkmeubilair en Paviljoen)
 • Grasmaaien
 • Activiteiten
 • Website en Facebook

4 Inrichting en onderhoud Julianapark

4.1 Beheerplan in samenwerking met de gemeente en Meerlanden

Voor het park is een beheerplan opgesteld waarin alle afspraken vastliggen voor wat de gemeente en Stichting Julianapark Hillegom doet. Het beheerplan wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.

4.2 Inrichting

Bloembollenbedrijven uit de buurt stellen bloembollen en dahliaknollen ter beschikking. De  adviesgroep zorgt voor de nodige contacten. 

In het Julianapark is een enorme verscheidenheid aan vaste planten, heesters en bomen gepland. De inkoop wordt verzorgd door hovenier Frank Vester. Hij zorgt dat we de planten goedkoop kunnen inkopen. 

4.3 Onderhoud Park

Er is een enthousiaste groep vrijwilligers voor het onderhoud, Op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur is de groep vrijwilligers in het park bezig. Ze planten de nieuwe planten, verwijderen onkruid, snoeien daar waar nodig, Er wordt voor de koffie gezorgd.

We merken ook dat er rommel die in het park wordt achtergelaten door de buurtbewoners wordt opgeruimd. Iedereen voelt zich verantwoordelijk.

Het bestuur van Het Julianapark is nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Die kunnen zich opgeven bij Julianaparkhillegom@gmail.com

5 Paviljoen

De Hillegomsche Houthandel en Schoonderbeek Installaties maakte het mogelijk dat we het Paviljoen redelijk binnen de begroting hebben kunnen bouwen. Inmiddels is het Paviljoen nagenoeg in z’ n geheel ingericht. Er is water, elektra en verwarming beschikbaar. Het koffieapparaat is in gebruik. Er is een vloer ingelegd die tegen een stootje kan.

In het Paviljoen is alle gereedschap opgeslagen dat nodig is om het park te onderhouden. 

Het paviljoen wordt regelmatig gebruikt voor activiteiten in de buurt. Een kleine opsomming:

 • Knutselmiddagen voor ouderen uit de buurt
 • Elke woensdag koffiedrinken voor vrijwilligers
 • Zomeravond puzzel sessies
 • Bestuursbijeenkomsten
 • Buurtgroep ‘Buurtactie Hillegom’
 • Uitvalsbasis voor buurtactiviteiten

5.1 Onderhoud Paviljoen

Het Paviljoen is in hout opgetrokken en heeft onderhoud nodig. Er is een buurtbewoner die de technische zaken doet. Na elke activiteit wordt er grondig opgeruimd. Er is een schilder die voor het schilderwerk zorgt.

6 Activiteiten

Het park is niet alleen voor buurtbewoners maar voor iedereen in Hillegom. Veel mensen lopen door het park om te genieten van de vele soorten bloemen en planten.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal kleinschalige activiteiten georganiseerd. Daar hebben we veel van geleerd.

Voor 2024 staat op de planning:

 • NLDoet-dag van het Oranjefonds
 • Drie Werkavonden met de buren
 • Gezamenlijk eten in het park
 • Burendag van het Oranjefonds
 • Bloemenmozaïeken
 • Puzzelen
 • Vrijwilligersdag
 • St Nicolaas Bijeenkomst
 • Kerstbijeenkomst
 • Zomeravondmuziek
 • planten ruilavond van Groei & Bloei


Vanuit de buurt is er belangstelling om activiteiten te organiseren.

Daarnaast zijn er ook andere organisaties die iets in het park organiseren. Zo organiseerde Open Hof een spel een muziekmiddag in het park waar ook vele buurtbewoners van genoten hebben.

7 Sponsoring

Het succes van het Julianapark is mede tot stand gekomen door de vele financiële bijdragen en bijdrage in natura. De gemeente Hillegom die bereid was om fors bij te dragen bij de realisatie van het park en de omliggende straten. Maar ook subsidies, sponsoring en giften van omwonenden hebben ertoe bijgedragen dat het park een succes is geworden.

Jaarlijks draagt de gemeente Hillegom nog bij aan de vaste kosten. Daarnaast zullen we ook het komende jaar weer een beroep doen op diverse fondsen om activiteiten in het park te organiseren.

8 Samenwerking

Vanuit het bestuur is er een goede samenwerking met de gemeente Hillegom. Jammer genoeg zijn sommige ambtenaren door tijdgebrek moeilijk bereikbaar. Die zijn ook heel druk. 

Via de gemeente zijn we als bestuur betrokken bij Buurkracht die zich inzet voor:

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren om samen hun buurt leuker, groener, mooier, veiliger, duurzamer en gezelliger te maken. Want buren weten vaak zelf het beste wat de buurt nodig heeft. Al is het soms wél fijn om daarbij een beetje hulp te krijgen. Vanuit de gemeente of vanuit Stichting Buurkracht bijvoorbeeld. Hieronder lees je wat Stichting Buurkracht voor jou kan betekenen:

 • gratis buurkracht-app om activiteiten regelen met de buren
 • ideeën en inspiratie
 • hulp bij energie besparen met je buren
 • hulp om je buurt te vergroenen
 • bij de gemeente aankloppen voor jouw buurtinitiatief

Het initiatief van het Julianapark past heel goed in hetgeen Buurkracht voorstaat. In het komende jaar werken we dat verder uit.

9 BegrotingBegroting 2024

Onderdeel

Omschrijving

per stuk

aantal

sub- totaal

Totalen


Inrichting park
Vervanging planten

€ 1.000

1

€ 1.000
Koemestkorrels

€ 50

1

€ 50
Compost

€ 25

1

€ 25Subtotaal

€ 1.075


Bijeenkomsten onderhoudOnderhoudsbijeenkomsten

€ 10

48

€ 480
Vrijwilligersetentje

€ 40

10

€ 400
Buurtbijeenkomsten voor onderhoud

€ 400

3

€ 1.200
Vrijwilligerattentie

7

20

€ 140Subtotaal

€ 2.220


Communicatie en PR
Website + hosting

€ 800

1

€ 800
FacebookInstagramUitnodigingen/drukwerk etc

€ 200

1

€ 200
Mededelingenbord aanpassen

€ 400

1

€ 400Subtotaal

€ 1.400


Activiteiten
NL Doetdag

€ 500

1

€ 500
Buurt eten

€ 1.500

1

€ 1.500
Burenkoffie

€ 1.000

1

€ 1.000
Julianasessies (muziek)

€ 2.200

1

€ 2.200
Burendag

€ 700

1

€ 700
Bloemmozaiek

€ 700

1

€ 700
Bloemmozaiek Dahlia

€ 300

1

€ 300
Sint Nicolaasfeest

€ 500

1

€ 500
Kerstbijeenkomst

€ 1.000

1

€ 1.000Subtotaal

€ 8.400


Onderhoud en vervanging gereedschap
Gereedschap

€ 500

1

€ 500
Materialen

€ 500

1

€ 500Subtotaal

€ 1.000


Paviljoen
Gebruik Water€ 100
Gebruik Elektra€ 300
Onderhoud Paviljoen€ 500
Onvoorzien€ 300Subtotaal

€ 1.200


Zorg voor elkaar
Buurt AED€ 1.400
Onderhoud AED€ 170
Buurtbibliotheek€ 30Subtotaal

€ 1.600


Bestuur
Bankkosten€ 200
Verzekeringen

€ 56


€ 672
Jaarlijks etentje bestuur

]


€ 400
Admin kosten€ 500
Advieskosten Groen€ 300
Vrijwilligers attentie

€ 50


€ 600Subtotaal

€ 2.672


Verlichting
sub Totaal
€ 19.567

€ 19.567


Onvoorzien

5%€ 978

€ 978


Totaal
€ 20.545

€ 20.545

FondsenGemeente burendag

€ 350,00


Gemeente 1x ?

€ 3.072,00


Oranjefonds

€ 350,00


NL Doet

€ 350,00


Meerlandenfonds

-


Rabobank

-


Fondsenwerving nog verwerven

€ 16.423


Bloembollen

in natura

Van de Ree, C.S.Weijers, Natural bulbs

Dahliaknollen

in natura

Van der Linden

Advies en inkoop

in natura

Frank Vester
Volg ons
 • Contactpagina
 •  0653772531
 •  julianaparkhillegom@gmail.com
  KVK 71652191
 • Bank: NL 41 RABO 0330 1922 64t.n.v. Stichting Julianapark Hillegom
 •  RSIN 858797264Stichting Julianapark Hillegom

Copyright © Bedrijfsnaam